top of page

Audyt Jakości Nauczania


Sprawdzenie jakości usług

  • 6 godz.
  • 1400 złotych polskich
  • U Klienta

Opis usługi

Chcesz zadbać o jakość swoich usług? Pomożemy Ci przeprowadzić wewnętrzny audyt jakości nauczania w Twojej organizacji. Do kogo skierowana jest oferta? Dyrektorzy i właściciele: • szkół językowych, • prywatnych oraz społecznych szkół podstawowych i średnich • przedszkoli Na czym polega audyt? Swoje wnioski opieramy na analizie komunikacji z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami, obserwacjach lekcji oraz grupach fokusowych. Audyt składa się z następujących etapów: • Badanie potrzeb klienta • Analiza dokumentów, materiałów promocyjnych, metod komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej • Spotkanie z metodykiem szkoły • Grupy fokusowe i ankiety: uczniowie, rodzice, nauczyciele • Obserwacje nauczycieli • Raport końcowy oraz jego omówienie Spotkania i obserwacje przeprowadzamy w Twojej placówce lub online. Cały proces zabiera od 5-7 dni roboczych w zależności od ilości nauczycieli. Raport końcowy dostarczamy w terminie do 7 dni od zakończenia audytu. Co mogę zyskać? • szczegółowy raport, w którym ocenimy takie kategorie związane z nauczaniem języka angielskiego jak oferta szkoleń, programy nauczania i pomoce dydaktyczne, zarządzanie rozwojem studentów, efektywne nauczanie • wiedzę dotyczącą niezbędnych szkoleń, które poprawią jakość nauczania • wiedzę dotyczącą zmian jakie należy wprowadzić aby usprawnić komunikację z uczniami/rodzicami Cena zawiera opłatę za obserwację 1 nauczyciela. Każdy dodatkowy nauczyciel +91 PLN


Dane kontaktowe

+48508322007

info@english-support.org

Zegrzyńska 20a, Jabłonna, Polska


bottom of page