top of page

Misja

Głównym celem każdej instytucji edukacyjnej powinno być ‘uczenie się’. Biorąc pod uwagę najlepsze praktyki oraz badania nad edukacją wiemy, że uczyć powinni się nie tylko uczniowie ale wszyscy ludzie zaangażowani w proces edukacji.
 

Chcielibyśmy dzielić się naszą wiedzą tak aby polskie instytucje edukacyjne były zarządzane przez liderów, którzy są świadomi współczesnych nurtów w edukacji takich jak ‘schools as learning organisations’ czy też ‘PLCs – professional learning communities’. Naszym marzeniem jest aby polskie szkolnictwo, państwowe oraz prywatne dorównywało najwyższym światowym standardom i by w polskiej szkole królowała kultura ciągłego doskonalenia (Kaizen).
 

Dlatego też chcemy wspierać rozwój nauczycieli, metodyków i dyrektorów szkół oraz dzielić się naszym doświadczeniem i pasją aby budować w Państwa organizacji zespół złożony z profesjonalistów pełnych entuzjazmu, którzy czerpią radość z dzielenia się wiedzą.

“Probably nothing with a school has more impact on students in terms of skills development, self-confidence, or classroom behaviour than the personal and professional development of their teachers”.

Barthes, R. (1990). Improving schools from within

bottom of page