top of page
Monika Bayer-Berry 1_edited.jpg

dr Beata Vetter

Beata jest nauczycielką języka angielskiego od 1996 roku oraz metodykiem nauczania języków obcych.

Od 2014 roku Beata pracuje jako nauczyciel i metodyk w liceum ogólnokształcącym. Ma szerokie doświadczenie w pracy z uczniami z różnych grup wiekowych na wszystkich poziomach nauczania.

Beata posiada dyplom Cambridge English DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages), Cambridge English CELTA Young Learners, tytuł magistra filologii angielskiej oraz stopień doktora filologii angielskiej.

 Beata zdobywała doświadczenie zawodowe w pracy zarówno w szkołach językowych jak i szkołach publicznych i niepublicznych. Ponadto, Beata jest też doświadczonym mentorem i trenerem nauczycieli.

Beata specjalizuje się w metodyce nauczania dzieci i młodzieży, wspieraniu nauczycieli w rozwoju, a także w przygotowaniu maturzystów do egzaminu maturalnego na wszystkich poziomach.

Specjalizacja w English Support: szkolenia dla nauczycieli.

bottom of page